คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบ ปัญหา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะนิติศาสตร์


 • View posts since last visit
 • View your posts

Logged in as Anonymous. Your last visit was on

You are not connected. Please login or register

Global announcement&Announcement & Sticky [27]

TopicsRepliesViewsLast Posts
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์

   by Admin
027on Mon Jan 14, 2019 9:09 am by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะ และประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

   by Admin
018on Mon Jan 14, 2019 9:08 am by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2562

   by Admin
039on Sat Nov 24, 2018 4:12 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

คณะนิติศาสตร์ รับสมัครศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจเรียนภาคค่ำ (ถ่ายทอดสด) เนติบัณฑิตยสภา ภาคหนึ่ง สมัยที่ 71

   by Admin
080on Sat May 05, 2018 4:04 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำประเภทผู้แทนคณาจารย์ และประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

   by Admin
068on Fri Dec 29, 2017 9:31 am by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ และประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

   by Admin
057on Fri Dec 29, 2017 9:26 am by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ และประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

   by Admin
056on Fri Dec 29, 2017 9:21 am by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเปิดหมู่เรียนพิเศษ ของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ

   by Admin
074on Wed Dec 06, 2017 10:11 am by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ และประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

   by Admin
072on Wed Nov 29, 2017 4:45 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ และประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

   by Admin
0135on Tue Apr 11, 2017 9:17 am by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1

   by Admin
0126on Thu Mar 16, 2017 2:35 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ และประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

   by Admin
0126on Thu Mar 16, 2017 10:00 am by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะ และประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

   by Admin
0158on Thu Nov 17, 2016 3:32 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

คณะนิติศาสตร์ รับสมัครเรียนภาคค่ำ (ถ่ายทอดสด) เนติบัณฑิตยสภา ภาคสอง สมัยที่ 69

   by Admin
0168on Wed Oct 26, 2016 2:03 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ขอให้ส่งแบบประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2559

   by Admin
0158on Thu Sep 01, 2016 2:02 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 9

   by Admin
0150on Thu Sep 01, 2016 1:59 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

กำหนดการจำหน่ายเครื่องหมายพนักงานมหาวิทยาลัย

   by Admin
0143on Thu Sep 01, 2016 1:57 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ขอแจ้งกำหนดการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในบริเวณมหาวิทยาลัย

   by Admin
0128on Thu Sep 01, 2016 1:47 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร

   by Admin
0138on Thu Sep 01, 2016 12:12 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ขอแจ้งมติที่ประชุม เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่งจุดแจกบัตรเข้า-ออก

   by Admin
0141on Thu Sep 01, 2016 12:07 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

กำหนดการรับเครื่องหมายพนักงานมหาวิทยาลัย

   by Admin
0138on Thu Sep 01, 2016 12:00 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศเรื่อง การแต่งกายของบุคลากรสายสนับสนุน

   by Admin
0147on Thu Sep 01, 2016 11:51 am by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบปลายภาคและสอบแก้ I ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติและภาคพิเศษ

   by Admin
0152on Thu Jun 30, 2016 11:59 am by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

คณะนิติศาสตร์ รับสมัครเรียนภาคค่ำ (ถ่ายทอดสด) เนติบัณฑิตยสภา ภาคหนึ่ง สมัยที่ 69

   by Admin
0185on Wed May 11, 2016 5:36 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศ สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคพิเศษและภาคปกติ ที่ขอจบภาคการศึกษาที่ 1/2558

   by Admin
0241on Thu Aug 13, 2015 4:15 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ขอจบภาคการศึกษาที่ 2/2557

   by Admin
0208on Fri Mar 27, 2015 1:35 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศเกี่ยวกับนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาฝึกประสบการณ์ ภาคการศึกษาที่ 3/2557

   by Admin
0190on Fri Mar 27, 2015 1:34 pm by Admin View latest post
No new posts   

ประกาศการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (ภาคปกติ)

   by Admin
075on Mon Jan 15, 2018 4:10 pm by Admin View latest post
No new posts   

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กติกาการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และกำหนดการการแข่งขันตอบปัญหาด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและบทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ

   by Admin
078on Mon Sep 11, 2017 4:18 pm by Admin View latest post
No new posts   

รายชื่อบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 - 2557

   by Admin
0203on Thu Aug 06, 2015 11:54 am by Admin View latest post
No new posts   

คณะนิติศาสตร์ รับสมัครเรียนภาคค่ำ (ถ่ายทอดสด) เนติบัณฑิตยสภา ภาคหนึ่ง สมัยที่ 68

   by Admin
0231on Thu Apr 30, 2015 2:35 pm by Admin View latest post

Topics [4]

  Back to top

Moderators : None

Users browsing this forum: None

Permissions in this forum:
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum

 • New posts New posts
 • New posts [ Popular ] New posts [ Popular ]
 • New posts [ Locked ] New posts [ Locked ]
 • No new posts No new posts
 • No new posts [ Popular ] No new posts [ Popular ]
 • No new posts [ Locked ] No new posts [ Locked ]
 • Announcement Announcement
 • Sticky Sticky
 • Global announcement Global announcement