คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบ ปัญหา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะนิติศาสตร์


You are not connected. Please login or register

ประกาศเรื่องการยื่นคำร้องและขอเปิดหมู่เรียน

Go down  Message [Page 1 of 1]

Admin

Admin
Admin
  • นักศึกษาภาค กศปช. คนใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เรียนวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป 4 หน่วยกิต  รหัสเก่า 7002101  ขอให้รีบดำเนินการทำคำร้องขอเปิดหมู่เรียน  ภายในวันที่ 21 - 29 มิถุนายน 2557  โดยการเขียนใบคำร้องขอเปิดหมู่เรียน และส่งเอกสารได้ที่ตึก 4


  • นักศึกษาภาคปกติ ทำคำร้องขอเปิดหมู่เรียนได้ ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2557

http://lawrbru.thai-forum.net

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum