คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบ ปัญหา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะนิติศาสตร์


You are not connected. Please login or register

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาโครงการสัปดาห์วันรพีและแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงถ้วยพระราชทาน จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ครั้งที่ ๑

Go down  Message [Page 1 of 1]

Admin

Admin
Admin
http://www2.rbru.ac.th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/10639

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาโครงการสัปดาห์วันรพีและแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ครั้งที่ ๑

วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศิริรำไพพรรณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๓๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

หมายเหตุ:หากโรงเรียนใดได้ดำเนินการส่งไปสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีรายชื่อในประกาศ และหากรายชื่อโรงเรียนหรือ ชื่อ-สกุล มีข้อผิดพลาด กรุณาแจ้ง  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  

๑) โทรสาร :  ๐๓๙-๔๗๑๔๑๗ หรือ

๒) ไปรษณีย์ : คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   ๔๑  ม.๕  ต.ท่าช้าง  อ.เมือง จ.จันทบุรี  ๒๒๐๐๐ หรือ

๓) e-mail : nltisart.rbru@gmail.com

** ทั้งนี้ ภายในวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

http://lawrbru.thai-forum.net

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum