คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบ ปัญหา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะนิติศาสตร์


You are not connected. Please login or register

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 114 ปี

Go down  Message [Page 1 of 1]

Admin

Admin
Admin
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 114 ปี Aoazye10

1. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ ๑๒ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีครบ ๑๑๔ ปี
(คลิก [url=https://drive.google.com/file/d/1lwuYU9FZs2JZYv4lCi65f2ly-SmGkz4b/view?usp=sharing])


2. ตัวอย่างระบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
(คลิก https://drive.google.com/file/d/1BSw4ddytQ00zQjqXlsW9ptdrzqYWr1g_/view?usp=sharing)


3. QR-Code ระบบลงทะเบียน
(คลิก https://drive.google.com/file/d/1j-55C7ZN-eLCDrD1pY9ceBU5PqfvKjjt/view?usp=sharing)

4. ปฏิทินประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณีปี 2561
(คลิก https://drive.google.com/file/d/1AEanetFJl3IwLieVQSE6kLyiiK2rYB2V/view?usp=sharing)

5. รายละเอียดการเตรียมบทความและระเบียบการตีพิมพ์
(คลิก https://drive.google.com/file/d/1yUjXlJyoNN7fOMKoCeujFgUiGwzsll57/view?usp=sharing)

6. Template บทความวิจัย
(https://drive.google.com/file/d/1t9p7fQnd20DAAh-bD3Y6HWnh3bx_1GvO/view?usp=sharing)

7. ตัวอย่างบทความวิจัย
(คลิก https://drive.google.com/file/d/1boi5tfPsOAxFIHHsjmkR5mHh94QSxrJi/view?usp=sharing)

8. รูปแบบการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
(คลิก https://drive.google.com/file/d/1duMRjg0asWkij-eawSWnhao7FdYl24cp/view?usp=sharing)

9. รูปแบบนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
(คลิก https://drive.google.com/file/d/1SyvYaiE9X4gN2JNbaT1OPhK_Di0YOchB/view?usp=sharing)

http://lawrbru.thai-forum.net

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum