คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบ ปัญหา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะนิติศาสตร์


You are not connected. Please login or register

การส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ ในฐานะเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา (ประเภทโควต้า ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน) ภายในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๙

Go down  Message [Page 1 of 1]

Admin

Admin
Admin
1. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในฐานะเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา (ประเภทโควต้า ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน) ภายในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9
(คลิกเพื่ออ่าน https://drive.google.com/file/d/1rA5aNrEbSs2lOvw0g418ibvdu8_JnwF3/view?usp=sharing)

2. รายละเอียดโครงการประชุมวิชาการ ฯ
(คลิกเพื่ออ่าน https://drive.google.com/file/d/1mMMeqjNXVmMFnSeR0NfrFRMbYhra3piP/view?usp=sharing)

3. รูปแบบการนำเสนอ
(คลิกเพื่ออ่าน https://drive.google.com/file/d/1JZdF7-Y77d3dadOspVDcJSllxQtLpEYJ/view?usp=sharing)

4. กำหนดการส่งบทความวิจัยที่ส่งเข้าร่วมนำเสนอ ในฐานะเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
(คลิกเพื่ออ่าน https://drive.google.com/file/d/1slYGC5kMLkbBYJaKWyPisFWVEHiQbNjt/view?usp=sharing)

5. แบบลงทะเบียน
(คลิกเพื่ออ่าน https://drive.google.com/file/d/1z0BbHf0k1PP2lSeGoz3uhAC7kUdiN4yF/view?usp=sharing)

6. รายละเอียดการส่งบทความวิจัยที่ส่งเข้าร่วมนำเสนอ ในฐานะเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
(คลิกเพื่ออ่าน https://drive.google.com/file/d/1EmyDxFbWOEUQkqgsUzvzIiysBXV54uOF/view?usp=sharing)

http://lawrbru.thai-forum.net

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum