คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบ ปัญหา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะนิติศาสตร์


You are not connected. Please login or register

การเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Go down  Message [Page 1 of 1]

Admin

Admin
Admin
1. การเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1viTQ0dyFLRXWu71NPS0nJPB1u7jXNhQZ/view?usp=sharing)

2. ปฏิทินการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปฏิทินการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ประจําปีงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1t__Cc3gN5B991Yhiri5ETRn-3W8n3p99/view?usp=sharing)

3. แนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1ivk_gWrrzf-dcrSTgDDL5NJ-SgxFwLVf/view?usp=sharing)

4. แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/13-R6iBCBSNSxA4L-S_006czBzyMiz-Ur/view?usp=sharing)

5. แบบสรุปโครงการ
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1yPN18pLXNr19X6daXsN3yRRV_3Ohb9kI/view?usp=sharing)

6. (ร่าง) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/17c78-Ru41s8ALXFMF_ye_QqJyAmRB3cp/view?usp=sharing)

7. แนวทางการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1BXxsrOAiyacdsKC3jtlKVBDch81iiMUM/view?usp=sharing)

8. แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1cZUQLqQ1nQZW9yZDPmXGxc-mQW766XZL/view?usp=sharing)

9. เป้าหมายการวิจัย
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1tYlhbcyLVgPsefuux-F88sRN_URmr7s5/view?usp=sharing)

http://lawrbru.thai-forum.net

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum