คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบ ปัญหา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะนิติศาสตร์


You are not connected. Please login or register

การเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Go down  Message [Page 1 of 1]

Admin

Admin
Admin
1. การเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1jr9V1KgBLpiqHwSmDnUG-PErV_CMKXR-/view?usp=sharing)

2. ปฏิทินการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปฏิทินการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ประจําปีงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1kdnNq51STnUMuYAvzr7cCT4nTQHrt6no/view?usp=sharing)

3. แนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1_DwyhQ-e-6PFOqaj9q_ZxfH5sdc3lgrv/view?usp=sharing)

4. แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1e1FosXTRoj8amKNoDucCQBQNLMVKIcqS/view?usp=sharing)

5. แบบสรุปโครงการ
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/17cDBubTCdXiFtgRb9QL-CS2bAI55eETL/view?usp=sharing)

6. (ร่าง) แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1E8ml9gEyp1OCNg_5gJvprHlRweko9EFg/view?usp=sharing)

7. แนวทางการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบปรมาณ 2563
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/12hXU-P-XSluju9RfCKVkJjwlnmO5j5Sy/view?usp=sharing)

8. แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1CYx2OvBGtREWy5AeYaN4YiysXyWN-Ktx/view?usp=sharing)

9. เป้าหมายการวิจัย
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1A6ph0f_yJAHZ4kCWGHLscJT09qPoK2nk/view?usp=sharing)

10. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1123/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1MLlCg7wTjIB0AbW6HIlDoyFXQY2wOxL1/view?usp=sharing)

http://lawrbru.thai-forum.net

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum