คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบ ปัญหา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะนิติศาสตร์


You are not connected. Please login or register

การจัดเตรียมร่างข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Go down  Message [Page 1 of 1]

Admin

Admin
Admin
1. ประชาสัมพันธ์ การจัดเตรียมร่างข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
https://drive.google.com/file/d/1fTqpwzFKOPCZfUJFU7y0Q8OdR2Q9XeVn/view?usp=sharing

2. แนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
https://drive.google.com/file/d/1VPLwZLWodShWFlGfTiKMBgzbLwmUCA_2/view?usp=sharing

3. (ร่าง) แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
https://drive.google.com/file/d/1MwG7oSLMBWq47kJcZdFzrOS8qbnpwczX/view?usp=sharing

4. ร่างแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (เป้า 1-3)
https://drive.google.com/file/d/1S2IZf8opHOcKwOtTl4Q8VgaO04BQlljr/view?usp=sharing

5. ร่างแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (เป้า 4)
https://drive.google.com/file/d/1-hv3arkAGa-mC95A9_pZgtKV8jvU9pyP/view?usp=sharing

6. เอกสารแนบสรุปโครงการย่อย
https://drive.google.com/file/d/1mEGyxidhBbzsoH1ld1QaskJubQMB17I9/view?usp=sharing

http://lawrbru.thai-forum.net

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum