คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบ ปัญหา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะนิติศาสตร์


You are not connected. Please login or register

การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Post new topic  Reply to topic

Go down  Message [Page 1 of 1]

Admin

avatar
Admin
1. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2562
https://drive.google.com/file/d/12Y77O3D7iCSSUsC4IQW44iO9rvx7S89_/view?usp=sharing

2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
https://drive.google.com/file/d/1KqY1eSvdRLdCodaspwWoqoBWCD_URGCb/view?usp=sharing

3. เอกสารแนวคิดเบื้องต้น
https://drive.google.com/file/d/1NSdKim3w-3jfosecrxaDoImEZnEXcZ08/view?usp=sharing

View user profile http://lawrbru.thai-forum.net

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Post new topic  Reply to topic

Permissions in this forum:
You can reply to topics in this forum