คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบ ปัญหา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะนิติศาสตร์


You are not connected. Please login or register

การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Go down  Message [Page 1 of 1]

Admin

Admin
Admin
1. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย 2562
https://drive.google.com/file/d/1P4E4Kzx-_WBBA0AHI9bnAkbyk95u6l52/view?usp=sharing

2. ปฏิทินเปิดรับข้อเสนอการวิจัย กองทุนวิจัย 2562
https://drive.google.com/file/d/1wWfUSbF7TIs2elWNPfWn21vlFg2HYoGl/view?usp=sharing

3. แบบเสนอโครงการวิจัย กองทุนวิจัย ปี 2562
https://drive.google.com/file/d/1fYYBddgs88QbZOIE8AvKESetmh4TkcWu/view?usp=sharing

4. แนวทางและหลักเกณฑ์ราคากลาง
https://drive.google.com/file/d/12Fzh0_V4gBoYr5F6ZQs0x27-enRcfH0M/view?usp=sharing

5. ระเบียบกระทรวงการคลัง จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
https://drive.google.com/file/d/1A0RBLGd53N4SU_dYW2ad5mmxH_OROtaA/view?usp=sharing

6. เอกสารชี้แจงรายละเอียดเอกสารหลักฐานการเงิน
https://drive.google.com/file/d/1tjxYnIgHjd3HOTnibn3f5SU1YXfEQfP6/view?usp=sharing

http://lawrbru.thai-forum.net

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum