คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบ ปัญหา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะนิติศาสตร์


You are not connected. Please login or register

การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบประเด็น “การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมเกษตรและอาหารอย่างสร้างสรรค์ บ้านบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี”

Post new topic  Reply to topic

Go down  Message [Page 1 of 1]

Admin

avatar
Admin
1. ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบประเด็น “การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมเกษตรและอาหารอย่างสร้างสรรค์บ้านบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี”
https://drive.google.com/file/d/1oTn4m7VopP4sGY40bFoZDJk3skt2338l/view?usp=sharing

2. Logical Framework
https://drive.google.com/file/d/1ZEVnsfgPSqd_TwPOz_YoNTsEPtwGYnZ2/view?usp=sharing

3. ร่างแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
https://drive.google.com/file/d/1B-eskA39xJHw6ZwJ-o6Lre5KZFnjHTwR/view?usp=sharing

View user profile http://lawrbru.thai-forum.net

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Post new topic  Reply to topic

Permissions in this forum:
You can reply to topics in this forum