คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบ ปัญหา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะนิติศาสตร์


You are not connected. Please login or register

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ภาคปกติ และภาคพิเศษ (แก้ไขฉบับที่ 1)

Go down  Message [Page 1 of 1]

Admin

Admin
Admin
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
จ. 23 มิ.ย. 57
เวลา 15.30-18.30 น.    รหัสวิชา 7022002 กฎหมายอาญา 2                     ห้องสอบ ร.125


นักศึกษาชั้นปีที่ 2
พ. 18 มิ.ย. 57
เวลา 15.30-18.30 น.    รหัสวิชา 7002109 กฎหมายลักษณะครอบครัว            ห้องสอบ ร.135

พ. 25 มิ.ย. 57
เวลา 15.30-18.30 น.     รหัสวิชา 7002203 กฎหมายอาญา 3                     ห้องสอบ ร.145


นักศึกษาชั้นปีที่ 3
ศ. 20 มิ.ย. 57
เวลา 15.30-18.30 น.     รหัสวิชา 7003303 กฎหมายปกครอง                      ห้องสอบ ร.135

* รายวิชาที่นักศึกษาขอเปิดหมู่เรียนเพิ่ม อาจารย์ผู้สอนจะกำหนดวันและเวลาสอบ
หมายเหตุ : ห้องสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

http://lawrbru.thai-forum.net

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum