คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบ ปัญหา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะนิติศาสตร์


You are not connected. Please login or register

ตารางสอบแก้ I ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ภาคปกติและภาคพิเศษ

Go down  Message [Page 1 of 1]

Admin

Admin
Admin
ประกาศ  นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษชำระเงินค่าลงทะเบียนแก้ I ภาคการศึกษาที่1/2557 ตั้งแต่วันที่ 7 - 23 มกราคม 58 และส่งสำเนาคำร้องขอแก้ I ที่คณะวันสุดท้าย 26 มกราคม 58
http://www.law.rbru.ac.th/file/I-1_2557_V1.doc

http://lawrbru.thai-forum.net

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum