คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบ ปัญหา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะนิติศาสตร์


You are not connected. Please login or register

ประกาศเกี่ยวกับนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาฝึกประสบการณ์ ภาคการศึกษาที่ 3/2557

Go down  Message [Page 1 of 1]

Admin

Admin
Admin
1. ให้นักศึกษามาลงชื่อสถานที่ฝึกงานที่สำนักงานคณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2558
2. ให้นักศึกษามารับเอกสารส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานที่คณะ ในวันที่ 9-10 เมษายน 2558 เพื่อนำเอกสารการส่งตัวไปให้ที่สถานที่ฝึกงานเซ็นรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
3. ให้นักศึกษานำเอกสารการส่งตัวในข้อ 2 มาส่งคืนที่คณะ และรับเอกสารที่นักศึกษาใช้ในการฝึกงาน ในวันที่ 16-17 เมษายน 2558
4. กำหนดการฝึกงาน
- นักศึกษาภาคพิเศษ เริ่มฝึก 20 เมษายน – 4 มิถุนายน 2558
- นักศึกษาภาคปกติ เริ่มฝึก 8 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2558

http://lawrbru.thai-forum.net

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum