คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบ ปัญหา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะนิติศาสตร์


You are not connected. Please login or register

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ขอจบภาคการศึกษาที่ 2/2557

Go down  Message [Page 1 of 1]

Admin

Admin
Admin
- นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติและภาคพิเศษที่ขอจบภาคการศึกษาที่ 2/2557 และลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาใหม่อีกครั้ง ตามปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2557 (ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2558) และให้นักศึกษาติดตามผลการอนุมัติจบประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2558
- นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติและภาคพิเศษที่ขอจบภาคการศึกษาที่ 2/2557 ที่ลงทะเบียนเรียนเฉพาะในรายวิชาชั้นปีที่ 4 ให้นักศึกษาติดตามผลการอนุมัติจบประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2558
- นักศึกษาที่ขอจบการศึกษาให้ไปตรวจสอบรายการหนังสือค้างส่งที่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ และเมื่อยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาแล้วจะไม่มีสิทธิ์ยืมหนังสืออีก
หมายเหตุ
1. เนื่องจากปฏิทินมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 3
2. ตารางสอบมีการเปลี่ยนแปลงให้นักศึกษาติดตามดูประกาศอีกครั้งในวันที่ 5 เมษายน 2558

http://lawrbru.thai-forum.net

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum