คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบ ปัญหา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะนิติศาสตร์


You are not connected. Please login or register

กำหนดการโครงการศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครอง และศาลฎีกา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Go down  Message [Page 1 of 1]

Admin

Admin
Admin
กำหนดการโครงการศึกษาดูงาน  ณ ศาลปกครอง และศาลฎีกา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร Aaaiaa10

หมายเหตุ
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ถึงศาลปกครอง
- ชมวีดีทัศน์แนะนำหอสมุดกฎหมายมหาชน
- ศึกษาดูงานหอสมุดกฎหมายมหาชน
- ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง
- บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครอง โดย นายสุเมธ รอยกุลเจริญ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองกลาง
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ถึงศาลฎีกา
- นำคณะฯ เข้าห้องพิจารณาคดีของศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ชั้น ๑
- เปิดวีดิทัศน์แนะนำแผนกคดีอาญาฯ
- ท่านธีรทัย เจริญวงศ์ เลขานุการแผนกคดีอาญาฯ กล่าวต้อนรับ
- บรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ และตอบข้อซักถาม
- นำคณะเข้าชมศูนย์วิชาการงานคดีของศาลฎีกา ชั้น ๔

http://lawrbru.thai-forum.net

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum