คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบ ปัญหา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะนิติศาสตร์


You are not connected. Please login or register

คณะนิติศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันรพี ประจำปี 2558 วันที่ 27 สิงหาคม 2558 และวันที่ 29 สิงหาคม 2558

Go down  Message [Page 1 of 1]

Admin

Admin
Admin
กิจกรรมสัปดาห์วันรพี ประจำปี 2558 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558
07.00-08.00 น. - ลงทะเบียน ณ ลานกิจกรรมคณะนิติศาสตร์
08.00-09.30 น. - พิธีสงฆ์
09.30-12.00 น. - พิธีวางพานพุ่มหน้าพระบรมรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
- พิธีมอบเข็มตราชูคณะนิติศาสตร์ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2
- ตัวแทนนักศึกษานำพานบูชาครู
13.00-14.00 น. - กิจกรรมแนะนำศาลจำลอง ณ ห้องปฏิบัติการศาลจำลอง
14.00-17.00 น. - กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้อง ร.125 คณะนิติศาสตร์
17.00-18.00 น. - ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยฯ

กิจกรรมสัปดาห์วันรพี ประจำปี 2558 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558
08.00-08.30 น. - ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม ๓๕๒๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
08.30-09.00 น. - พิธีเปิด โดย ดร.อุลิช ดิษฐปราณีต คณบดีคณะนิติศาสตร์
09.00-12.00 น. - สัมมนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อกฎหมายลิขสิทธิ์ โดย นายนันทน อินทนน ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
16.00-18.00 น. - การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (โดยได้รับการสนับสนุนถ้วยรางวัลจาก ดร.อุลิช ดิษฐปราณีต คณบดีคณะนิติศาสตร์)

http://lawrbru.thai-forum.net

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum