คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบ ปัญหา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะนิติศาสตร์


You are not connected. Please login or register

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ภาคปกติ และภาคพิเศษ (แก้ไขฉบับที่ 2)

Go down  Message [Page 1 of 1]

Admin

Admin
Admin
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ภาคปกติ และภาคพิเศษ (แก้ไขฉบับที่ 2)
http://www.law.rbru.ac.th/pdf/news/3_2556_2.pdf

หมายเหตุ - เนื่องด้วยปฏิทินมหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยก าหนดให้มีการสอนชดเชยที่หยุดในวันที่ 22 – 25 พ.ค. 57 เนื่องจากประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทางคณะนิติศาสตร์จึงต้องแก้ไขตารางสอบ

http://lawrbru.thai-forum.net

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum