คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบ ปัญหา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะนิติศาสตร์


You are not connected. Please login or register

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ภาคปกติ และภาคพิเศษ (แก้ไขฉบับที่ 1)

Go down  Message [Page 1 of 1]

Admin

Admin
Admin
ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2559  ภาคปกติ และภาคพิเศษ (แก้ไขฉบับที่ 1) Aoaaaa10[img]ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2559  ภาคปกติ และภาคพิเศษ (แก้ไขฉบับที่ 1) Aoaaaa12[/img]

- เปลี่ยนแปลงเฉพาะรายวิชา 7021001 กฎหมายอาญา 1 เท่านั้น
- รายวิชาเปิดหมู่เรียนที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ถึง 15 คน อาจารย์ผู้สอนจัดสอบนนอกตาราง

http://lawrbru.thai-forum.net

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum