คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบ ปัญหา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะนิติศาสตร์


You are not connected. Please login or register

รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทวิชาการ) งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดนิติศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

Go down  Message [Page 1 of 1]

Admin

Admin
Admin
รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทวิชาการ) งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดนิติศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
http://www.rbru.ac.th/news/attach/2016-08-08-27848.pdf

http://lawrbru.thai-forum.net

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum