คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบ ปัญหา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะนิติศาสตร์


 • View posts since last visit
 • View your posts

Logged in as Anonymous. Your last visit was on

You are not connected. Please login or register

Global announcement&Announcement & Sticky [31]

TopicsRepliesViewsLast Posts
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   by Admin
046on Wed Jan 09, 2019 4:55 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น กิจกรรมการประชุมระหว่างผู้นำท้องถิ

   by Admin
030on Thu Jan 03, 2019 1:55 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   by Admin
037on Tue Dec 18, 2018 3:59 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้โชว์กระจก 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   by Admin
0176on Fri Sep 07, 2018 10:09 am by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   by Admin
048on Tue Sep 04, 2018 2:33 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   by Admin
073on Fri Aug 24, 2018 10:20 am by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกปรินเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   by Admin
049on Thu Aug 16, 2018 5:57 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งต้นเทียนพรรษา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร พร้อมเสลี่ยงขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   by Admin
063on Fri Jul 20, 2018 5:26 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือวิชาการด้านกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   by Admin
086on Thu Jun 14, 2018 4:06 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องปรินท์เตอร์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   by Admin
078on Sat Jun 09, 2018 12:02 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนากระบวนทัศน์และการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   by Admin
058on Sat Jun 02, 2018 5:18 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการปัจฉิมนิเทศคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   by Admin
078on Thu Apr 26, 2018 11:32 am by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบกิจกรรมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนเกี่ยวกับการจัดการช้างป่าโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการบริการวิชาการ กล้

   by Admin
069on Sat Mar 24, 2018 11:22 am by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการบริการวิชาการ กล้าใหม่ สร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   by Admin
0143on Sat Mar 24, 2018 11:14 am by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ปรับอากาศ จำนวนไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง โครงการบริการวิชาการกล้าใหม่สร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   by Admin
059on Thu Mar 22, 2018 5:08 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ปรับอากาศ จำนวนไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง โครงการบริการวิชาการกล้าใหม่สร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   by Admin
061on Thu Mar 22, 2018 5:05 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการบริการวิชาการกล้าใหม่สร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   by Admin
062on Thu Mar 22, 2018 5:01 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   by Admin
057on Thu Mar 22, 2018 4:48 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   by Admin
065on Wed Mar 14, 2018 11:45 am by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดซุ้มบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   by Admin
064on Sun Mar 04, 2018 4:20 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

   by Admin
068on Wed Feb 28, 2018 4:53 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   by Admin
067on Tue Feb 27, 2018 1:55 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   by Admin
069on Mon Feb 19, 2018 4:12 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถยนตร์ปรับอากาศ จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง โครงการศึกษาดูงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   by Admin
070on Wed Feb 14, 2018 11:52 am by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าชุดขบวนพาเหรดงานกีฬาสีภายในสวนบ้านแก้วเกมส์ ครั้งที่ 44 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   by Admin
0145on Thu Feb 08, 2018 3:54 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งขบวนพาเหรดงานกีฬาสีภายในสวนบ้านแก้วเกมส์ ครั้งที่ 44 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   by Admin
0131on Thu Feb 08, 2018 3:53 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการกีฬาวังสวนบ้านแก้วเกมส์

   by Admin
067on Thu Feb 08, 2018 3:50 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบหลุยส์ ขนาด 20x30 นิ้ว คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   by Admin
065on Fri Feb 02, 2018 11:41 am by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   by Admin
073on Fri Jan 05, 2018 5:55 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึก เอ เอฟ 1022/27 เครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   by Admin
072on Wed Jan 03, 2018 2:18 pm by Admin View latest post
No new posts  Announcement:  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บงานวิจัย

   by Admin
077on Tue Nov 14, 2017 3:30 pm by Admin View latest post

Topics []

  Back to top

Moderators : None

Users browsing this forum: None

Permissions in this forum:
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum

 • New posts New posts
 • New posts [ Popular ] New posts [ Popular ]
 • New posts [ Locked ] New posts [ Locked ]
 • No new posts No new posts
 • No new posts [ Popular ] No new posts [ Popular ]
 • No new posts [ Locked ] No new posts [ Locked ]
 • Announcement Announcement
 • Sticky Sticky
 • Global announcement Global announcement