คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบ ปัญหา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะนิติศาสตร์


You are not connected. Please login or register

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กติกาการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และกำหนดการการแข่งขันตอบปัญหาด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและบทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ

Go down  Message [Page 1 of 1]

Admin

Admin
Admin
ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กติกาการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และกำหนดการการแข่งขันตอบปัญหาด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและบทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภูมิภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560)

https://www.rbru.ac.th/news/attach/2017-07-03-18151.pdf

http://lawrbru.thai-forum.net

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum