คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบ ปัญหา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะนิติศาสตร์


You are not connected. Please login or register

ประกาศ !!! สำหรับนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา เทอม 1 /2557

Go down  Message [Page 1 of 1]

Admin

Admin
Admin
1.  ให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาที่ห้องทะเบียน (ตึก 4)  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557
2.  ให้นักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาเทอม 1 / 2557  ติดต่อที่ห้องสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม – 30 กันยายน2557


หมายเหตุ : นักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาจะต้องมา ตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ก่อนยื่นคำร้องฯ และเมื่อยื่นคำร้องแล้วจะ ไม่มีสิทธิ์ยืมหนังสือ อีก

http://lawrbru.thai-forum.net

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum