คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบ ปัญหา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะนิติศาสตร์


You are not connected. Please login or register

ประกาศ สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคพิเศษและภาคปกติ ที่ขอจบภาคการศึกษาที่ 1/2558

Go down  Message [Page 1 of 1]

Admin

Admin
Admin

นักศึกษาภาคพิเศษ ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 18 ตุลาคม 2558
นักศึกษาภาคปกติยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2558
นักศึกษาภาคพิเศษและภาคปกติ ลงชื่อและชื่อวิชาที่ลงเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2558 ที่ห้องสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 13 กันยายน 2558 เท่านั้น

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ขอจบการศึกษาให้ไปตรวจสอบรายการหนังสือค้างส่งที่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ และ เมื่อยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาแล้วจะไม่มีสิทธิ์ยืมหนังสืออีก

http://lawrbru.thai-forum.net

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum